TEATRO

TEATRO

A noite das noites, (1985, Cadernos da Escola Dramática Galega, 51; premio de teatro breve da Escola Dramática Galega, estreada en 1988).

Cousas de Itaca (mención especial no IX concurso de teatro breve da Escola Dramática Galega,1988).

Oratio mare/O cántico de Orfeu (1989, Olláparo, 11;1992, Cadernos da Escola Dramática Galega, 95).

Desesperados (1990, Renovação, 2).

Diálogo da Furoca entre Afonso Eanes do Cotom e Pero da Ponte (Luzes de Galiza, 18, 1991).

Maternidade (1992, Agália, 29).

Louvor de Pero Meogo (Monólogo do cervo Agostiño) (1992, Luzes de Galiza, 19/20).

Do goberno bipartito á autovía funeral (estreada en 1992).

Xuízo a Curros (1993, Luzes de Galiza, 22/23).

Amlet, voz e verbo (1999, Casahamlet, 1).

Mumias no país de Luzetro (2000, Cadernos de Teatro, 2ª época, 2).

 

Monólogo do fillo triste (2002, Enclave, 10).

O vento da morte (2004, Casahamlet, 6).

O miradoiro (2005, Casahamlet, 7).

Catástrofe (2006, Casahamlet, 8).

Carne no camarín (2006, Madrigal, 9).

Amor móbil (2007, Casahamlet, 9).

Luscofusco (2008, Casahamlet, 10).

Teatro incompleto (2009, Ames: Laiovento).

Con Cunqueiro no paraíso (2010, Casahamlet,  13).

O banco da xente (2012) no volume Banqueiros (Santiago de Compostela: Laiovento).

 

 

 

 

“Catástrofe” e “Amor móbil” foron lidas, con dirección de Manuel Lourenzo, polo Grupo de Lectura de Casahamlet no seu local coruñés o 19 de novembro de 2009. Colaborou tamén no volume Monólogos II (1992).