POESÍA

POESÍA

Paixom e morte dum condenado (1984, Sada: Eds. do Castro).

 PROBO PROBO

Poemas da luz e da locura (1992, A Coruña: Espiral Maior).

 

O tempo demorado nos marmelos (2000, A Coruña: Espiral Maior).

O cristal da sede (2006, A Coruña: Espiral Maior).

 

 

 

 

 

 

“Do amor, do canto e da patria” en Os aforismos do riso futurista (Xerais, Vigo, 2017, F. Pillado e Xavier Seoane coords.)

A súa poesía pode lerse nos volumes dedicados á poesía galega polas revistas Anto (1997, Amarante) e Mealibra (2004, Viana do Castelo) así como nas antoloxías e recompilacións V Festival de Poesia no Condado (1985), Para Francisco Rodríguez: mar de liberdade. Solidaridade de escritoras e escritores galegos (1989), Ao mar de adentro (1990), Matria da palabra (1990) de R. da Rocha, A poesía contemporánea a partir de 1975 (1997) de M. Mato, Homenaxe a Eduardo Blanco Amor 1998 (1998, “Travesia de amor e palabras con Eduardo pola Ria do Burgo”), Río de son e vento (1999) de C. Morán, 25 anos de poesía galega (2002) de L. Rodríguez, Negra sombra (2003), Botella ao mar (2003), Homenaxe poética ao trobador Xohán de Requeixo (2003), 37 poemas por man propia (2006), A Coruña á luz das letras (2008), Marcos Valcárcel. O valor da xenerosidade. Homenaxe dos amigos (2009), 150 cantares para Rosalía de Castro (2015), Mondoñedo (2014),Versos&Formas (2016) e Manuel María, libro colectivo de homenaxe no seu Día das Letras Galegas (2017).