GALERÍA

 

Óleo de Abraldes

 

RABUÑAL VISTO POR SIRO (1986)

Fotografía de Xurxo Lobato

 

 

Fotografía de Xurxo Lobato

Fotografía de Xurxo Lobato

Fotografía de Xurxo Lobato

Fotografía de Xurxo Lobato

Fotografía de Xurxo Lobato

Fotografía de Xurxo Lobato

 

Obra de Dolores Figueroa

Fotografía de Torrecilla

 

Fotografía de Raúl Vázquez

 

Fotografía de Raúl Vázquez

Fotografía de Raúl Vázquez

 

Fotografía de Raúl Vázquez

 

Fotografía de La Opinión

Fotografía de La Opinión

 

1988, con César Morán na estrea de A noite das noites no IES Agra do Orzán (A Coruña)