LIBROS

LIBROS

Introd. e notas a O marinheiro de Fernando Pessoa (1985, Cadernos da Escola Dramática Galega, 60).

Edición do Entremés famoso sobre a pesca no río Miño en “Contribuiçom ao estudo do Entremez famoso sobre a pesca no rio Minho” (1989, Actas do II Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 333-359, A Coruña: AGAL).

Luz Pozo Garza. Códice calixtino con X. M. Fernández Costas (1993, A Coruña: Bahia).

X. L. Méndez Ferrín. Con pólvora e magnoliascon X. M. Fernández Costas (1993, A Coruña: Bahia).

Carlos Casares. Ilustrísima con X. M. Fernández Costas (1993, A Coruña: Bahia).

Textos e contextos do teatro galego (1671-1936) (1994, Santiago: Laiovento).

Rafael Dieste: a franqueza e o mistério,  con X. M. Fernández Costas (1995, A Coruña: Bahia).

Edición de  Relatos  (1995, Santiago: Laiovento).

Edición  de Airadas de palabras (1998, Santiago:  Laiovento).

A Coruña na historia (1999, Vigo: A Nosa Terra).

Manuel Murguia (1999, Santiago: Laiovento).

Manuel Martínez Murguía (1999, Vigo: A Nosa Terra).

Manuel Murguía e Arteixo, coord. (2000, A Coruña: Espiral Maior).

Jenaro Marinhas del Valle, a vida escura (2000, Santiago: Laiovento).

Edición de La primera luz de M. Murguía (2000, Vigo: Xerais).

Edición de Tecendo panos (2000, Santiago: Laiovento).

Edición de Paisaxes con palabras (2001, Vigo: Galaxia).

O Padre Sarmiento. Arquivo da lingua e cronista da patria (2002, A Coruña: Espiral Maior).

Edición de De soños e memorias (2003, A Coruña: Espiral Maior).

Palabra e patria (2005, Santiago: Laiovento).

Palabras no vento (2005, A Coruña: Concello de Arteixo).

“Teatro Pisón” en Noite invadida de Xesús Pisón (2005, A Coruña: UDC).

Uxío Novoneyra. A emoción da terra, coord.(2005, Escrita contemporánea, nº E).

Manuel Lugrís Freire (2006, Vigo: A Nosa Terra).

 

Manuel Murguía, traducido por Xosé Manuel Fernández Costas (2006, Noia: Laiovento).

Edición de Contos da Baiuca (2006, A Coruña: Espiral Maior).

Literatura galega (2007, Barcelona: CEAC).

Xosé María Álvarez Blázquez na súa canle secreta (2008, Noia: Laiovento).

Poemas coruñeses (2008,  A Coruña: Espiral Maior).

O teatro en Jenaro Marinhas del Valle (2009, A Coruña: UDC).

Edición coas profesoras García Negro e Fernández Pérez-Sanjulián das Actas do Congreso Lugrís Freire (2009, A Coruña: UDC).

Escolma dos textos de Vivir na Coruña. Unha forma de habitar a cidade de Xurxo Lobato (2010, A Coruña: Concello da Coruña).

 

 

 

Escritos sobre teatro galego (2000-2012) (2012, Editorial Académica Española, https://www.eae-publishing.com/; www.amazon.es).